Var förändringen

Du vill se i världen

Samhällsplattformen för orsaker som spelar roll

Fokus

Kvalitetsutbildning,
Jämställdhet mellan könen,
Minskade ojämlikheter.

I Spotlights

Stiftelsen Non Violence Project

En ideell organisation med uppdraget att inspirera, motivera och engagera människor att lära sig att lösa konflikter på ett fredligt sätt.

Vi älskar:
Nätverket

Att förena våra röster mot stigma, våld och straffrihet.

SEMA

SEMA, Global Network of Victims and Survivors of Wartime Sexual Violence, samlar överlevande av sexuellt våld.  

SEMA-medlemmar mobiliserar kollektivt för att tala ut om verkligheten av sexuellt våld i konflikt och agera solidariskt för att få ett slut på krigstids sexuellt våld och straffrihet.

Valet

Projekten som publiceras på den här webbplatsen har genomgått en rigorös urvalsprocess som inkluderar en utvärdering på plats tillsammans med ett självutvärderingsprotokoll som dokumenterats och certifierats av myndigheterna i det land där de är belägna. Dokumentationen finns tillgänglig på begäran.

Effekten lätt

Övriga

Vi strävar efter att anpassa oss till FN:s mål för hållbar utveckling

© Causedirect - Alla rättigheter reserverade

För orsaker som spelar roll